Kuntouttava työtoiminta

Hyvä asiakas, tutustuthan alla olevaan tiedotteeseen: 
Kuntouttavan työtoiminnan tiedote 

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on
• ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn
• vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä
• ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle suunnitellaan palvelukokonaisuus, joka kirjataan aktivointisuunnitelmaan. Suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan henkilökohtainen tilanne, joka määrittelee sen, mitä palveluita asiakkaalle palvelukokonaisuudessa tarjotaan.

Kuntouttava työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Yhteystiedot alla.

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta
Rentto,
Suutarinkatu 2,
05800 Hyvinkää

Yhteydenotto
Salla Heiskanen, opiskelijayhteyshenkilö, p. 050 497 0654
Terhi Suuronen, p. 050 497 0647
Eija Hurme, p. 050 497 0661
Ismo Pitkänen, p. 050 497 0657
Kirsi Vesterinen, p. 050 497 0668
Laura Alanko, p. 050 497 0645
Esimies Carita Turunen, p. 050 497 0622

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta
Loimu,
Puistotie 27,
04420 Järvenpää

Yhteydenotto
Lasse Arola, p. 050 497 0607
Tarja Eskelinen, p. 050 497 0589
Petri Holopainen, p. 050 497 0571
Siiri Laurila, p. 050 497 0599
Emmi Leskinen, opiskelijayhteyshenkilö, p. 050 497 0573
Pauli Pitkänen, p. 050 497 0578
Tapani Pulkkinen, p. 050 497 0533
Ritva Rinne, p. 050 497 0545 
Esimies Satu Muurinen, p. 050 497 0549

Loimun kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömille, sekä 18-29 vuotiaille nuorille aikuisille, jotka eivät ole työllistyneet itsenäisesti tai työvoimahallinnon toimenpiteillä vapaille työmarkkinoille.

Loimun kuntouttava työtoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden yksilöllistä polkua kohti työllistymistä tai koulutusta.

Asiakkaiden toimintakykyä pyritään edistämään opettelemalla erilaisia arjen taitoja ja työtehtäviä tekemällä. Asiakkaan tavoitteena voi olla esimerkiksi työ- ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, päivärytmin saavuttaminen tai joku muu asiakkaan elämäntilannetta tukeva tavoite.

Tällä hetkellä Loimulla toimii useita erilaisia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta
Valmennuskeskus,
Keskuskatu 4 A,
04600 Mäntsälä

Yhteydenotto
Helena Uusi-Seppä, p. 050 497 0585
Anna Laine, opiskelijayhteyshenkilö, p. 050 497 0560
Eeva Kuikka, p. 050 497 0513

Avoin virka, sij. sosiaalisen kuntoutuksen esimies Carita Turunen, p. 050 497 0622, carita.turunen@keusote.fi

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttaaa työtoiminta
Woimala,
Kauppanummentie 1,
01900 Nurmijärvi

Yhteydenotto
Niina Kaskinen, p. 050 497 0636
Miia Malmberg, p. 050 497 0627
Elina Markus, p. 050 497 0625
Maria Markus, opiskelijayhteyshenkilö, p. 050 497 0635
Anni Suihkonen, p. 050 497 0515
Esimies Carita Turunen, p. 050 497 0622

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta
Valmennuskeskus,
Keskuskatu 4 A
04600 Mäntsälä

Yhteydenotto
Helena Uusi-Seppä, p. 050 497 0585
Anna Laine, p. 050 497 0560
Eeva Kuikka, p. 040 314 5213
Avoin virka, sij. sosiaalisen kuntoutuksen esimies Carita Turunen, p. 050 497 0622, carita.turunen@keusote.fi

 

Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta
Työtoimintakeskus,
Amerintie 1,
04300 Tuusula

Yhteydenotto
Heidi Hyrkäs, opiskelijayhteyshenkilö, p. 050 497 0507
Miia Myyryläinen, p. 050 497 2742
Leena Toivonen, p. 050 497 0556 
Harry Vironen, p. 050 497 2743 

Työtoimintakeskus, p. 050 497 0706

Avoin virka, sij. sosiaalisen kuntoutuksen esimies Carita Turunen, p. 050 497 0622, carita.turunen@keusote.fi

Päivitetty 30.11.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN