Palvelujen valvonta

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymällä on palvelujen järjestäjänä vastuu valvoa ja varmistaa asiakkaiden perusoikeuksien toteutuminen, palvelujen laatu, lainmukaisuus, yhdenvertaisuus sekä potilas- ja asiakasturvallisuus. Valvontavastuu koskee kaikkea sen järjestämisvastuulla olevaa toimintaa, niin omaa palvelutuotantoa kuin ostopalveluna tai palvelusetelillä hankittua yksityistä palvelutuotantoa. Valvonnan tarkoitus on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ennalta ehkäisemällä epäasianmukaisia hoito- ja toimintakäytäntöjä ja puuttumalla säädösten vastaiseen tai muutoin virheelliseen menettelyyn tai laiminlyönteihin.

Sosiaalipalveluissa kuntayhtymällä on vastuu valvoa kaikkia sen alueella toimivia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia, myös niitä, joilta kuntayhtymä ei osta palveluja. Kuntayhtymällä on vastuu myös asiakaskohtaiseen valvontaan, jossa valvotaan, että asiakas saa hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai asiakassuunnitelmassa määritellyt palvelut asianmukaisesti ja laadukkaasti. Ostopalvelujen ja palvelusetelillä hankittujen palvelujen suhteen Keusote valvoo, että palveluntuottaja noudattaa kuntayhtymän kanssa tehtyä sopimusta, laatuvaatimuksia ja täyttää palvelulupauksensa. Palvelusetelillä hankittujen palvelujen suhteen Keusote valvoo, että palveluntuottaja täyttää palvelusetelin sääntökirjassa kirjatut kriteerit.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän toteuttamaa palvelujen valvontaa ohjaa Valvontaohjelma 2020-2021.pdf

Päivitetty 25.6.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN