Työkykyhanke

Olemme saaneet STM:n myöntämää avustusta osatyökykyisten henkilöiden palveluiden kehittämiseen.

Keski-Uudenmaan työkykyhankkeessa edistetään keskiuusmaalaisten osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakykyä, työllistymisen edellytyksiä ja osallisuutta kehittämällä heidän tarpeisiinsa vastaavaa monialaista palvelukokonaisuutta, vahvistamalla ammattilaisten osaamista ja tuottamalla tietoa kehittämisen tueksi.

Toteutamme hankkeen tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja alueellisen yhteistyöverkoston kanssa vuosina 2020-2022.

Hanke koostuu kahdesta toimenpidekokonaisuudesta, joita ovat työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sote-keskusta ja tuetun työllistymisen menetelmät.

Keski-Uudenmaan työkykyhankkeen päätavoitteet:

  • Käynnistää ja vakiinnuttaa Keusoten keskitetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelu.
  • Selkeyttää ja kehittää yhteistyöverkoston kanssa yhteensovitettavaa palvelukokonaisuutta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia palvelupolkuja.
  • Vahvistaa Keusoten ja yhteistyöverkoston ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen osaamista.
  • Tuottaa ja kehittää työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja tuen palveluita tietoon pohjautuen.
  • Edistää vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palkkatyöhön työllistymistä kehittämällä Keusoten tuetun työllistymisen laatukriteereihin perustuvaa työhönvalmennusta.
  • Tukea työvalmentajien ja muiden työllistymistä edistävien ammattilaisten tuetun työllistymisen menetelmäosaamista.
  • Mallintaa ja kehittää Keusoten työllistymistä tukevaa sosiaalihuollon palvelupolkua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, TE-toimiston, Kelan, ammatillisten erityisoppilaitosten ja muun verkoston kanssa.

Lue tarkemmin hankesuunnitelmasta (pdf).

Etätapaamiset hankkeen väen kanssa, tervetuloa mukaan! 

Järjestämme Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen Kohtaamoita, eli ammattilaisille suunnattuja etätapaamisia, joihin voi osallistua matalalla kynnyksellä Teamsin välityksellä.

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut: Mainos_Työkykyhankkeen Kohtaamot_syksy 2021 (1).pdf

Lisätietoja Työkykyhankkeen Kohtaamoista:
Ursula Nykänen, ursula.nykanen@keusote.fi, 050 497 7006
Silja Wahlsten, silja.wahlsten@keusote.fi, 050 497 5676

Työkykytiimi

Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on jo käynnistetty monialainen työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu Keusoten alueelle. 

Palvelu on suunnattu henkilölle, joka tarvitsee laajaa tukea työ- ja toimintakykynsä selvittämiseen ja työmahdollisuuksiensa edistämiseen. Henkilön työttömyys on voinut pitkittyä tai hän on ollut jo pidempään poissa työelämästä.

Palvelua tarjoaa monialainen Työkykytiimi, jossa yhdistyy sosiaali- ja terveysalan osaaminen. Työkykytiimin lähtökohtana on asiakaslähtöisyys ja moniammatillinen yhteistyö asiakkaan ja tämän verkostojen kanssa. 

Lisätietoja: Työkykytiimi_Esite_yhteistyötahoille (1).pdf

Työkykyohjelma ja valtakunnalliset hankkeet

Työkykyohjelman tarkoitus:

  • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä.
  • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä.
  • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta.

Työkykyohjelma on osa hallitusohjelmaa, ja sen avulla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019 - 2023. Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on ohjelman toimenpidekokonaisuus, jossa työkyvyn tuen palvelut tuodaan osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta.

Lue lisää työkykyohjelmasta STM:n sivuilta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksina yhteensä 17 miljoonaa euroa osatyökykyisten henkilöiden työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelujen kehittämiseen. Työkykyohjelmaan liittyviä hankkeita on Suomessa yhteensä 22.

Lue lisää työkykyohjelman alueellisista hankkeista THL:n sivuilta.

Päivitetty 1.10.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029

Asiakaslaskut:

p. 019 226 0950 (viestipalvelu)
asiakaslaskut@keusote.fi


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi