Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta on annettu asetuksella sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992). Asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa on määritelty tietyille palveluille enimmäismaksu tai maksu on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen enimmäismäärät ja tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Edellinen indeksitarkistus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin on tehty vuonna 2018.

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehdä indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017. Kyseiset maksut pysyvät siten ennallaan.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus päättää asiakasmaksuista vuosittain Asiakasmaksut 2021, yhtymähallitus 19.1.2021 (pdf)

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Keusoten asiakasmaksuihin tulee muutoksia 1.7.2021 alkaen asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistuksen astuessa voimaan. Asiakasmaksut 2021 (voimassa 1.7.21 alkaen), yhtymähallitus 22.6.21 (pdf)

Päivitetty 30.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi